خدمات پیام کوتاه (SMS)

سامانه پیام کوتاه کاربری

پنل پیامک حرفه ای
دسترسی به تمام امکانات سامانه
فعال سازی اتوماتیک و تحویل آنی
خط اختصاصی 14 رقمی
کمترین تعرفه ارسال
بعد از ثبت سفارش و پرداخت فاکتور ، مشخصات ورود به سامانه پیام کوتاه از طریق پیامک برای شما ارسال می شود ،با مشخصات ارسال شده وارد سامانه شوید و از بخش پشتیبانی > گزینه ارسال مدارک اقدام به ارسال مدارک کنید تا تایید نهایی سامانه پیام کوتاه شما انجام شود.

نمایندگی سامانه پیام کوتاه

نمایندگی پنل پیامک حرفه ای
دسترسی به تمام امکانات سامانه
فعال سازی اتوماتیک و تحویل آنی
10 خط اختصاصی 14 رقمی
کمترین تعرفه ارسال
امکان ایجاد نا محدود کاربر
امکان ایجاد نا محدود نماینده
لینک و صفحه ورود اختصاصی


بعد از ثبت سفارش و پرداخت فاکتور ، مشخصات ورود به سامانه پیام کوتاه از طریق پیامک برای شما ارسال می شود ،با مشخصات ارسال شده وارد سامانه شوید و از بخش پشتیبانی > گزینه ارسال مدارک اقدام به ارسال مدارک کنید تا تایید نهایی سامانه پیام کوتاه شما انجام شود.