ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.com
297,000 تومان
1 سال
297,000 تومان
1 سال
297,000 تومان
1 سال
.net
332,000 تومان
1 سال
332,000 تومان
1 سال
332,000 تومان
1 سال
.info
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
.org
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
.co
930,000 تومان
1 سال
930,000 تومان
1 سال
930,000 تومان
1 سال
.xyz
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
.biz
507,000 تومان
1 سال
507,000 تومان
1 سال
507,000 تومان
1 سال
.in
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
.tv
1,093,000 تومان
1 سال
1,093,000 تومان
1 سال
1,093,000 تومان
1 سال
.name
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
.pro
673,000 تومان
1 سال
673,000 تومان
1 سال
673,000 تومان
1 سال
.ws
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
.me
678,000 تومان
1 سال
678,000 تومان
1 سال
678,000 تومان
1 سال
.us
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.eu
499,000 تومان
1 سال
499,000 تومان
1 سال
499,000 تومان
1 سال
.it
618,000 تومان
1 سال
618,000 تومان
1 سال
618,000 تومان
1 سال
.club
608,000 تومان
1 سال
608,000 تومان
1 سال
608,000 تومان
1 سال
.asia
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده