هاست دایرکت ادمین خارج

100 مگابایت هاست دایرکت ادمین خارج
 • 100 مگابایت فضا
 • 35 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ندارد دامنه رایگان (در پرداخت سالانه)
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
 • بله تحویل آنی
250 مگابایت هاست دایرکت ادمین خارج
 • 250 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ندارد دامنه رایگان (در پرداخت سالانه)
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
 • بله تحویل آنی
500 مگابایت هاست دایرکت ادمین خارج
 • 500 مگابایت فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ندارد دامنه رایگان (در پرداخت سالانه)
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
 • بله تحویل آنی
750 مگابایت هاست دایرکت ادمین خارج
 • 750 مگابایت فضا
 • 90 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ندارد دامنه رایگان (در پرداخت سالانه)
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
 • بله تحویل آنی
1000 مگابایت هاست دایرکت ادمین خارج
 • 1000 مگابایت فضا
 • 110 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ir یک ساله دامنه رایگان (در پرداخت سالانه)
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
 • بله تحویل آنی
1500 مگابایت هاست دایرکت ادمین خارج
 • 1500 مگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ir یک ساله دامنه رایگان (در پرداخت سالانه)
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
 • بله تحویل آنی
2000 مگابایت هاست دایرکت ادمین خارج
 • 2000 مگابایت فضا
 • 220 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ir یک ساله دامنه رایگان (در پرداخت سالانه)
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
 • بله تحویل آنی
3000 مگابایت هاست دایرکت ادمین خارج
 • 3000 مگابایت فضا
 • 280 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ir پنج ساله دامنه رایگان (در پرداخت سالانه)
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
 • بله تحویل آنی